Невірний номер карти або парольВодіям

Головна
Основні характеристики бензину:

Вміст бензолу - за Євростандартом до 1%. Бензол токсичний і є сильним розчинником - чим його більше, тим більше шкідливих речовин у вихлопних газах і тим інтенсивніше він роз'їдає прокладки.

Вміст ароматичних вуглеводнів - за Євростандартом обмежується до 35%

Ароматичні вуглеводні впливають на:

  • утворення сажістих відкладень;
  • розчинення і знос прокладок;
  • викиди в атмосферу.

Концентрація фактичних смол - за Євростандартом допускається вміст до 5 мг/100 см3.

Велика концентрація фактичних смол впливає на швидкий знос двигуна, утворення нагару і відкладень у паливній системі при низьких температурах.

Вміст сірки - за Євростандартом допускається вміст до 0,005%.

Вміст сірки викликає корозію і нагароутворення.

Основні характеристики ДП:

Вміст сірки - за Євростандартом - до 50 мг/кг.

Сірка викликає корозію, нагароутворення, погіршує склад вихлопних газів і збільшує знос.

Цетанове число - за Євростандартом 51%.

Характеризує займистість дизельних палив при роботі двигуна і визначає високі показники потужності та економічні показники роботи двигуна.

 

 

Температура спалаху - за Євростандартом 55 °С.

Визначає умови безпеки застосування пального в дизелях.

Якісні показники Бензину:

Які показники на що впливають і до якої несправності можуть привести

Показник На що впливає До якої несправності може привести
Щільність при температурі 20°С Фізичний показник (не впливає на якість) Не може привести до несправності
Oктанове число
  • по дослідницькому методу
  • по моторному методу
Детонаційна стійкість, впливає на плавність роботи двигуна Машина смикається,
металевий звук
Вибух у вихлопній трубі
- 10% переганяються за температури, °С Запуск холодного двигуна Вранці та в холодну погоду машина погано запускається
- 50% переганяються за температури, °С Впливає на прийомистість Погано набирає швидкість, стартує зі світлофора, угору
- 90% переганяються за температури, °С Повнота згоряння пального Утворення осаду в баку, нагар, збільшення витрати пального, димність
Тиск насичених парів бензину, кПа Летючість пального, пуск гарячого двигуна Не заводиться, коли заглушив під час заправки
Кислотність, мг КОН на 100 см3 Корозійні показники пального Роз'їдає деталі з чорних металів
Концентрація фактичних смол, мг на 100 см3 Утворення нагару Утворення осаду в баку, нагар
Масова частка сірки,% Корозійні показники пального. Утворення сірчаної і сірчистої кислоти Корозії металевих деталей двигуна і паливної системи, прогоряє глушник, збільшується витрата пального
Випробування на мідній пластинці Сумісність пального з деталями з кольорових металів Свічки і інші деталі з кольорових металів виходять з ладу
Вміст водорозчинних кислот і лугів Корозійні показники пального Руйнуються деталі виготовлені з чорних металів
Вміст механічних домішок і води Не допускається Засмічуються фільтри, машина глухне або смикається
Колір Не впливає на якість Не може привести до несправності
Концентрація свинцю, г на 1 дм3 бензину Екологічний показник впливає на навколишнє середовище Не може привести до несправності
Сумарний вміст ароматичних вуглеводнів,% мас. Не впливає на якість Не може привести до несправності
Масова частка бензолу,% На взаємодію з деталями, виконаними з органічних речовин Розчиняються гумові, пластикові прокладки і патрубки
Якісні показники ДП:

Які показники на що впливають і до якої несправності можуть привести

Показник На що впливає До якої несправності може привести
Цетанове число Плавність роботи двигуна Машина смикається,
металевий звук
Вибух у вихлопній трубі
- 50% переганяються за температури, °С Запуск двигуна Машина погано запускається
- 96% переганяються за температури, °С Повнота згоряння пального Утворення осаду в баку, нагар, зростання витрати пального, димність
Кінематична в'язкість при температурі 20 °С, мм2 Швидкість проходження пального через трубку стандартного перетину Солярка застигає, не проходить через паливну систему
Температура застигання, °С Здатність пального застигати при низькій температурі Солярка застигає, перетворюється на кисіль
Температура спалаху в закритому тиглі, °С Показник безпеки експлуатації ДТ ДТ в баку може вибухнути при високій температурі і тиску
Масова частка сірки, % Корозійні показники пального Корозії металевих деталей двигуна і паливної системи, прогоряє глушник, збільшується витрата пального
Масова частка меркаптанової сірки, % Корозійні показники пального «Прогоряє глушник», збільшується витрата пального
Вміст сірководню Корозійні показники пального «Прогоряє глушник», збільшується витрата пального
Випробування на мідній пластинці Сумісність пального з деталями з кольорових металів Деталі з кольорових металів виходять з ладу
Концентрація фактичних смол, мг на 100 см3 Утворення нагару Утворення осаду в баку, нагар в глушнику, димність
Кислотність, мг КОН на 100 см3 пального Корозійні показники пального Роз'їдає деталі з чорних металів
Йодне число, г йоду на 100 г пального Утворення нагару Утворення осаду в баку, нагар в глушнику, димність
Зольність,% Утворення нагару Утворення осаду в баку, нагар в глушнику, димність
Коксованість 10% -го залишку,%, Утворення нагару Утворення осаду в баку, нагар в глушнику, димність
Коефіцієнт фільтрованості, не більше Швидкість проходження пального через фільтр Солярка застигає, не проходить через паливну систему перетворюється на кисіль
Вміст механічних домішок Не допускається Засмічуються фільтри, машина глухне або смикається
Вміст води Не допускається Засмічуються фільтри, машина глухне або смикається
Щільність при температурі 20°С, кг/м3 Фізичний показник (не впливає на якість) Не може привести до несправності
Гранична температура фільтрування, °С Швидкість проходження пального через фільтр при низькій температурі Солярка застигає, не проходить через паливну систему перетворюється на кисіль