Невірний номер карти або парольПравила програми

Головна

ПРАВИЛА УЧАСТІ У ПРОГРАМІ «PLUS»

  1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1.«PLUS» — це програма лояльності (надалі — «Програма»), що являє собою комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати винагороди на відповідних умовах.

1.2. «Організатор» Програми — товариство, що володіє винятковими правами управління Програмою. Назва та адреса Організатора: ТОВ «Інтергеоком», юридична адреса: Київська обл., м. Київ, пр. Визволителів, б.3, кв.6.

1.3. «Учасник» Програми — повнолітня фізична особа, суб’єкт персональних даних, який досяг 18 років і який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, та особисто, за власним бажанням, повідомляє Організатору свої персональні дані про себе, з метою участі у Програмі.

1.4. «Партнер» Програми — підприємство чи організація, яка, відповідно до умов Програми, надає можливість Учасникам отримати винагороди.

1.5. «Основна картка» — пластикова картка, яка видається Учаснику Організатором та надає можливість користуватися всіма правами Програми.

1.6. «Додаткова картка» — пластикова картка у формі основної картки чи брелока, яка видається Учаснику Організатором та надає можливість користуватися всіма правами Програми. Кількість додаткових карт – 1 шт.

1.7. «Винагорода» — товар, послуга, привілеї та інші вигоди, визначені Організатором та/або Партнером, і які Учасник може придбати за акційною ціною згідно умов Програми.

1.8. «Рахунок» — сукупність даних в інформаційній системі Програми, що містить інформацію про трансакції, які були здійснені за допомогою карток основної чи додаткової картки Учасника Програми.

1.9. «Персональні дані» — інформація, яка надається Учасником при заповненні Анкети та вноситься в процесинговий центр Програми Організатора.

1.10. «Анкета» — бланк з переліком запитань, який видається Організатором, при заповненні підписанні якого фізична особа дає свою згоду на участь у Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дає згоду на використання наданих персональних даних в рамках Програми та відповідно до діючого законодавства про захист персональних даних.

  1. УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

2.1. Учасниками Програми можуть бути особи, які досягли 18 річного віку і проживають на території України.

2.2. При вступі до Програми, кожен Учасник отримує пакет, що містить одну основну картку та додаткову картку. Пакет Учасника можна отримати в точках продажу на умовах, визначених Організатором та/або Партнером.

2.3. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням картки.

2.4. Разом з карткою Учасник отримує ПІН-код авторизованого доступу до персональної сторінки.

2.5. Про умови Програми можна дізнатись в точках продажу, з інтернет-сторінки Програми, чи за телефоном гарячої лінії: 0 800 303 404 (дзвінки зi стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).

2.6. У випадку втрати картки чи пошкодження, для її відновлення, Учаснику необхідно звернутись на будь-який АЗК «БРСМ-Нафта» та отримати новий комплект карток для поновлення. Після отримання нового комплекту,  Учаснику необхідно звернутись за телефоном гарячої лінії  0 800 303 404, вказати номер старої картки та номер нового отриманого комплекту. Старі картки будуть заблоковані, а всі нараховані бали переведені на рахунок нового комплекту карток. 

2.7. Відновити картку з балами, що були на рахунку в момент її блокування, може лише зареєстрований Учасник за допомогою слова/пароль, яке вказується в анкеті.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСТНИКА

3.1. Учасник, заповнюючи та підписуючи анкету, тим самим підтверджує, що йому виповнилось 18 років, він погоджується з правилами Програми та дає згоду на внесення його персональних даних до електронної бази даних, що належить Організатору.

3.2. Про кількість накопичених балів Учасник може дізнатися з інформації, що міститься у фіскальному чеку, звернувшись до оператора АЗК, за телефоном гарячої лінії: 0 800 303 404 або за допомогою web-поталу www.brsm-plus.com

3.3. Кожний Учасник Системи несе відповідальність за правильність та своєчасність повідомлення Оператора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

3.4. Учасник має право у будь-який момент відмовитись від участі у Програмі.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА

4.1. Картка є власністю Організатора Програми.

4.2. Організатор залишає за собою право управління Програмою її розвиток, доповнення та зміну умов.

4.3. Організатор має право виключити будь-якого Учасника з Програми у наступних випадках:

- будь-яка обґрунтована підозра у зловживанні з боку Учасника щодо його участі у Програмі;

- відсутність будь-яких операцій на картці протягом 12 місяців;

- використання чи спроба використання карток у спосіб, який не відповідає умовам та Правилам.

4.4. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати та обробляти дані Учасників Програми, використовувати їх в рамках програми, а також не надавати їх третім особам без згоди Учасника.

4.5. В усіх питаннях щодо відносин з Учасниками Програми Організатор керується правилами та вимогами чинного законодавства України.

  1. НАРАХУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БАЛІВ

5.1. Нарахування балів відбувається при розрахунку за придбані товари (роботи, послуги) в точці продажу готівкою  або за допомогою банківської платіжної картки.

5.2. Бали учаснику Програми нараховуються кожного календарного місяця. На перше число кожного місяця бали обнуляються, та знижка надається протягом одного календарного місяця згідно зі шкалою накопичення балів.

5.3. Для нарахування балів Учасник повинен пред'являти картку Програми кожного разу при здійснені покупки в точці продажу до закриття транзакції на касі.

5.4. Кількість балів, яка зараховується на картку Учасника, визначається умовами Програми. Інформацію про схеми нарахування балів можна дізнатись в точках продажу, на сайті Програми та за телефоном гарячої лінії 0 800 303 404.

5.5. Бали не зараховуються за покупки по дисконтним програмам, що діють паралельно із Програмою, за покупку товарів та послуг, що підпадають під категорію акційних, та за покупку окремих товарів, послуг, перелік яких встановлює Організатор.

5.6. Нарахування балів по карткам «PLUS», (основна картка та додаткова картка, які мають один накопичувальний рахунок) мають обмеження: дві транзакції протягом доби для пального, три транзакції протягом доби для товарів, які представлені у магазині (крім тютюнових виробів та карток поповнення стільникового з’вязку). Решта транзакцій, виконаних тієї ж доби, буде проводитись без знижки та зарахування балів на картку.

5.7. При поверненні товару, за покупку якого Учаснику були зараховані бали, кількість балів, яка була зарахована, списується з картки.

5.8. Партнери Програми можуть нараховувати бали за різними схемами.

5.9. Нараховані бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові готівковими коштами.

  1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Беручи участь у Акції, Учасники підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розповсюдження таких даних Організатором та уповноваженими особами Організатора, які будуть вживати необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого розголошення. При цьому, Організатор цими Офіційними умовами інформує Учасників про включення їх персональних даних до бази персональних даних «Клієнти», володільцем якої є Організатор, у зв’язку з чим кожен Учасник набуває статусу суб’єкта персональних даних і можливість користування правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних». Збір персональних даних кожного з Учасників здійснюється з метою надання можливості участі у рекламних заходах, в тому числі акційних пропозиціях, що надаються Організатором, та для забезпечення користування Організатором своїми правами, закріпленими як в умовах проведення рекламних заходів (акційних пропозиціях), так і у відповідних правочинах, укладеними між Учасником та Організатором. Порядок поширення персональних даних та коло третіх осіб, яким можуть бути передані персональні дані, визначається Організатором самостійно на власний розсуд, з врахуванням норм законодавства України та/або прав Організатора, закріплених як в умовах проведення рекламних заходів (акційних пропозиціях), так і у відповідних правочинах, укладених між Учасником та Організатором

6.2. Персональні дані надані в Анкеті Учасником Організатору, можуть бути використані тільки в межах Програми лояльності і не можуть бути передані третім особам без згоди Учасника.

6.3. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує іі згоду (дозвіл) Організатору Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування тощо) персональних даних, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми «PLUS», a також іі згоду з усіма умовами та правилами Програми.

6.4. Анкета не приймається, якщо вона не заповнена повністю, не підписана, дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам.

6.5. Термін внесення даних до інформаційної системи Програми становить 21 день від дати заповнення Анкети Учасником.

  1. ІНШІ УМОВИ

7.1. Програма є довготерміновою.

7.2. Для вирішення суперечливих питань Учасник повинен звернутись до Організатора. Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 календарних днів від дати звернення.

7.3. Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, а також результати проведення Акції будуть вважатися кінцевими і розповсюджуватись на всіх Учасників.

7.4. Організатор залишає за собою право вносити зміни до всіх умов Програми.

7.5. Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів та послуг, які надаються Партнерами Програми.